Bouwkundige constructies

”ENCONSOL realiseert uw bouwkundige uitdagingen”

ENCONSOL realiseert uw bouwkundige uitdagingen. Van schetstekeningen tot berekeningen en van bedrijfshallen tot zware industrie, inrichtingen nieuw en bestaand.

Onze ontwerpen worden vanuit functioneel aspect ontworpen en daarbij gebruik gemaakt van 3D tekenprogramma’s waarbij de gebouw gebonden installaties en eventueel industriële installatie goed geïntegreerd wordt in het ontwerp. Er wordt gekozen voor zoveel mogelijk eenheid, uniformiteit en met details het kwaliteitsverschil gemaakt. Benodigde tekeningen en berekeningen ter onderbouwing verzorgen wij zodat een complete aanvraag ingediend kan worden welke minimaal voldoet aan de vereisten uit het bouwbesluit. Voor veel opdrachtgevers doorlopen wij naar tevredenheid de ontwerpfase en begeleiden wij uiteindelijk ook de uitvoeringsfase.

Veel kennis is opgedaan tijdens werkzaamheden voor bouwbedrijven, architecten- en ingenieursbureaus.

 

Specialisme: staalconstructies, werk-/uitvoeringstekeningen, utiliteitsbouw, industrie, inspecties.

Tekeningen

 • Schetstekeningen
 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Milieutekeningen (AIM en WM)
 • Revisietekeningen
Berekeningen / bouwbesluittoets

 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Vluchtplannen
 • Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG)
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Constructieberekening
 • Bouwkundige inspecties niet destructief
Projectmanagement

 • Bouwaanvraag gemeente
 • Planning en kostenraming
 • Bouwkundige begeleiding planfase tot en met uitvoering
 • Fasering van bouwkundige werkzaamheden

 

Contact opnemen met Enconsol

Eckertstraat 9, 8263 CB Kampen